top of page
Process - bläck – Redigerad.png

ARBETSPROCESS

PLATSBESÖK OCH WORKSHOP

Vi startar alltid med ett kreativt möte på plats med uppdragsgivaren, på den plats som ska göras om eller utformas. Vi lyssnar in vilka behov som finns och även önskemål om stil och funktioner. Tillsammans bollar vi ideér som blir starten i den kreativa processen. Vi gör även en analys av platsens förutsättningar och möjligheter och gör en inmätning av befintliga element som ska sparas så som träd, förråd, trappor, staket etc.

AVSTÄMNINGSMÖTE OCH GENOMFÖRANDE

Vi kommer efter platsbesöket att ta fram ett förslag till ett designkoncept som presenteras med hjälp av ett idékollage som består av tydliga och talande bilder och ger en bra vision och känsla av din nya trädgård. Även en funktionsplan presenteras, där de olika funktionerna är inritade. Designkonceptet och funktionsplanen stäms noggrant av med kunden, det är här vi stämmer av att era behov täcks in. Därefter görs eventuella justeringar/revideringar. Illustrationsplanen och skisser färdigställs sedan och en växtlista sätts samman. Underlaget sammanställs i ett digitalt dokument och mailas till kunden.

INFÖR BESÖKET

Vi behöver få tillgång på en kopia av en planritning över tomten, med befintliga byggnader inritade. Den finns att beställa hos kommunen eller på Lantmäteriet. Vi använder den sedan som underlag för trädgårdsritningarna.  Spara också gärna ned bilder på t ex växter, färger, detaljer och trädgårdsstilar som tilltalar dej. Att visa varandra bilder underlättar den kreativa uppstartsprocessen under platsbesöket.

bottom of page