top of page

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på Kust Trädgårdsdesign och att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig


Kust Trädgårdsdesign (810530-xxxx), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För frågor gällande vår integritetspolicy kan du nå oss via mejl hej@kusttradgard.se

 

Vad är en personuppgift?


Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, till exempel namn, adress, telefonnummer eller E-postadress. Det kan även vara bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator, även om inga namn nämns. Vidare räknas krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer också som personuppgifter om de kan hänföras till fysiska personer.

Varför vi samlar in personuppgifter


Personuppgifter som samlas in via kontaktformulär är namn, mailadress och eventuellt personnummer/organisationsnummer är frivilligt att ange.

De personuppgifter som anges har syftet att kunna bearbetas för att tillhandahålla den efterfrågande informationen eller förfrågningen som gjorts via kontaktformuläret. I vissa ärenden där du kontaktar oss via kontaktformulär behövs mindre personuppgifter och i andra ärenden behövs fler. Vi samlar inte in fler personuppgifter än nödvändigt i varje ärende.

Data som automatiskt samlas in av oss när du besöker vår hemsida

Vad är en cookie?


En cookie är en textfil som lagras på din dator eller mobila enhet och som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera besökaren.

Varför använder vi oss av cookies?


Cookies används för att maximera en webbplats funktioner och därigenom kunna förbättra upplevelsen för dig som besökare.

Om du önskar att avstå från att cookies används så stängs det av i din webbläsares säkerhetsinställningar. Tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare du har. Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Lagring av personuppgifter


Behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att lagring av personuppgifter inte sker under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet av behandlingen. Rent praktiskt innebär det att personuppgifter gallras och tas bort när de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser, direktmarknadsföring eller det syfte och ändamål de samlats in för. Vi iakttar alltid hög säkerhet och sekretess vid behandling av personuppgifter.

Du har rätt till tillgång


Du har rätt att få information om vilka uppgifter Kust Trädgårdsdesign har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att radera de personuppgifter som är associerade med dig från våra system.

Vi förbehåller oss dock rätten att inte tillmötesgå eventuell begäran om radering i de fall legala skyldigheter hindrar oss från detta. Det kan vara skyldigheter för att uppfylla rättsliga förpliktelser som vi omfattas av eller för att fastställa, göra eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt till rättelse     

                          
Du har rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter om dessa är felaktiga. Du har även rätt inom det angivna ändamålet att komplettera personuppgifter om dessa är ofullständiga. 

Du har rätt till invändningar


Du har rätt att invända mot den personuppgiftsansvarigas behandling av dina personuppgifter (t.ex. den behandling som baseras på den personuppgiftsansvariga berättigade intressen). Vid invändning mot behandling får personuppgiftsansvariga endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att påvisa att det finns avgörande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandling sker för att fastställa, försvara eller utöva rättsliga anspråk. Du har alltid rätt att invända mot att personuppgifter används för direkt marknadsföring och kan göras när som helst.

Du har rätt till begränsning


Du har rätt till att begränsa de personuppgifter som finns lagrade hos oss i enlighet med de lagstiftade villkoren. Det innebär att vi inte ska samla in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet och att du kan säkerställa att det uppfylls.

Du har rätt till dataportabilitet


Om du via ett samtycke godkänt att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få de uppgifter som rör dig och lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig.


Om du har frågor eller önskar att få ytterligare information hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: hej@kusttradgard.se

Vi förbehåller oss alltid rätten att kunna ändra och uppdatera vår integritetpolicy för att kunna åtgärda eventuella fel eller för att kunna uppfylla nya tekniska- och legala krav. Den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy hittar du alltid på vår hemsida.

Uppdaterad: 2023-03-28

bottom of page