top of page
Namnlös design.jpg

TJÄNSTER

Behöver du idéer och inspiration eller en helhetslösning med detaljerade ritningar? Vi skräddarsyr designlösningar utefter dina behov. 

Om du önskar hjälp med trädgårdsritningar är det bra om du har en planritning över tomten med befintliga byggnader inritade. Den finns att beställa hos kommunen eller på Lantmäteriet. Den använder vi sedan som underlag för ritningarna.

RÅDGIVNING

Vill du få tips och idéer på hur du kan utforma din trädgård? Under 1,5 timmar möts vi i din trädgård. Du berättar om dina drömmar, önskemål och behov. Vi lyssnar och kommer med idéer, inspiration och konkreta tips. Du antecknar själv, inga skisser ingår. Om du efter besöket väljer att köpa till tjänsten Designpaket med trädgårdsritning så bjuder vi på trädgårdsrådgivningen.

Pris: 2.900 kr

(inkl 4 mils resväg från Kungsbacka, vid längre resväg debiteras 500kr/ h) 

DESIGNPAKET MED TRÄDGÅRDSRITNING

SÅ GÅR DET TILL

Vi lägger fokus på form, funktion och design, dvs. dispositionen av ytorna. Vi ser din trädgård med nya ögon och de möjligheter som finns. Därefter startar själva designprocessen. Nedan kan du läsa mer om vad som ingår i Designpaketet. Vi skräddarsyr en trädgårdsdesign som är anpassad efter just dina behov och önskningar. Och vi väljer växter som är anpassade efter trädgårdens förutsättningar. Vi skapar en långsiktigt hållbar trädgård som är vacker året runt. Trädgårdsritningen blir ett värdefullt underlag som hjälper dig att hålla dig till den röda tråden om du ska utföra trädgårdsarbetet själv. Det är även ett bra underlag att ta vidare till en trädgårdsanläggare. Med rätt planering från början sparar du både tid, energi och pengar.

DETTA INGÅR:

  •  ​Platsbesök där vi tillsammans går igenom trädgården och pratar igenom era behov och önskemål och bollar idéer. Vi analyserar platsen och mäter in viktiga mått. Inför mötet får du en checklista att fylla i som vi sedan går igenom tillsammans. 

  • Ett första utkast på en övergripande funktionsplan över trädgården skickas digitalt till er och via ett telefonmöte stämmer vi sedan av att alla era önskemål uppfylls.  När ni känner er helt nöjda går vi vidare med den slutliga illustrationsplanen/ trädgårdsritningen.

  • Ett idékollage med bilder som presenterar förslag på koncept (den röda tråden) för din nya trädgård. 

  • En skalenlig illustrationsplan/ ritning över din nya trädgård som visar trädgårdens form och rumslighet. Ej bygglovshandlingar. Vi ritar in följande: 

- Markbeklädnad och förslag på material som ska utgöra trädgårdens markytor, t ex tralldäck, marksten, natursten, grus.

- Rabatter, friväxande buskar och träd.

- Konstruktioner (t ex plank, pergola eller växthus) som trädgården ska innehålla, men utan detaljskisser.

  • Beskrivande bilder med förklarande text.

  • Växtlista med 10 st karaktärsväxter, med svenskt och latinskt växtnamn, bilder och beskrivningar. (Dock utan exakt antal, mått och placering.)

Pris:
> 500 kvm: fr. 18.000 kr
500 - 2000 kvm: fr. 23.000 kr
< 2000 kvm: fr. 28.000 kr

 

För mindre uppdrag av t ex uteplats, poolområde eller entré gäller offert utifrån timpris, 1.150:- per timme. 


Resor inom tre mils radie från Kungsbacka ingår i priset. För längre restid tillkommer 500 kr/timme (gäller under vardagar). 

 

Kostnad för extra inmätning av tomt kan tillkomma beroende på komplexitet och nivåskillnader.

 

Komplettera gärna Designpaketet med någon av de övriga tjänsterna utifrån de behov du har. Läs mer nedan om de tilläggstjänster vi erbjuder.

TILLÄGG

PLANTERINGSPLAN MED VÄXTLISTA

Du får en detaljerad planteringsplan för respektive rabatt, med växtkombinationer och som även visar var varje sort ska placeras. Du får en växtlista över samtliga växter som omfattas av designförslaget. Växterna presenteras med bilder och beskrivande texter samt skötselanvisningar. Växtlistan redovisar art, sort, c/c-avstånd, kvalitet och antal. Det blir ett tydligt underlag vid inhandling av växter och att följa vid utplanteringen av växterna. Pris: fr. 3.000 kr

KOMPLETT VÄXTLISTA

Lista med alla växter som ingår i den nya trädgården. Art, sort, c/c avstånd, kvalitet och antal visas här. Ett underlag som är bra att ha för smidig inhandling av växter på plantskolan/ handelsträdgården. Vill du se vart samtliga växter ska placeras så rekommenderas att välja till tjänsten Planteringsplan. Pris: fr. 3.000 kr

SKÖTSELPLAN 

Du får en tydlig plan för hur du ska underhålla dina växter. En lista där du månad för månad ser vad som bör utföras. Pris: fr. 2.000 kr

MARKPLAN 

En teknisk och detaljerad ritning över trädgårdens alla markytor. Ritningen beskriver material, mängdberäkning, storlek och mönsterläggning av alla hårdgjorda ytor i din trädgård. Används med fördel om du vill ta in offert från anläggare. Pris: fr. 3.000 kr

MATERIALLISTA

Komplett förteckning över trädgårdens hårda material som föreslagits i illustrationsplanen. T ex pergola, rabattkanter, plattsättning. Här finns information om fullständigt namn, färg, storlek, inköpsställe, antal m.m. Pris: fr. 2.000 kr

PERSPEKTIVSKISS

Perspektivskiss som illustrerar en utvald del av tomten. Bra att ha för att skapa sig en uppfattning om hur det kommer se ut när t ex konstruktioner är på plats och växterna har vuxit till sig. Pris: 2.000kr

KOM IGÅNG MED KÖKSTRÄDGÅRDEN

Vi skissar upp förslag till utformning av odlingsland. Du får en sammansättning av enkla och goda grönsaker, bönor och kålsorter (efter önskemål) och även förslag på sommarblommor att blanda upp med. Du får en inköpslista och en såkalender med instruktioner för sådd på friland eller förkultivering inomhus. Samt information om underhåll och skördeperiod. Pris anpassas efter storlek på ytor och omfattning. Kontakta oss för att få en skräddarsydd offert.

STYLING AV UTEPLATSEN

Har du en uteplats som behöver ett ansiktslyft? Vi kan hjälpa till att sätta samman ett förslag på möbler och/ eller detaljer och växter som piffar upp. Du får ett idékollage med 3 olika förslag på koncept till stil/ utformning och en inköpslista. Pris anpassas efter storlek på ytor och omfattning. Kontaka oss för att få en skräddarsydd offert.

bottom of page