top of page
Namnlös design.jpg

TJÄNSTER

Behöver du idéer och inspiration eller en helhetslösning med detaljerade ritningar? Vi skräddarsyr designlösningar utefter dina behov. 

Inför besöket får du en checklista att fylla i. Det är också bra om du har en planritning över tomten med befintliga byggnader inritade. Den finns att beställa hos kommunen eller på Lantmäteriet. Den använder vi sedan som underlag för trädgårdsritningarna.

RÅDGIVNING

Vill du få tips och idéer på hur du kan utforma din trädgård? Under 1,5 timmar möts vi i din trädgård. Du berättar om dina drömmar, önskemål, och behov. Vi lyssnar och kommer med idéer, inspiration och konkreta tips. Du antecknar själv, inga skisser ingår. Om du efter besöket väljer att köpa till tjänsten Trädgårdsplan så bjuder vi på trädgårdsrådgivnigen.

Pris: 2.900 kr

(inkl 4 mils resväg från Kungsbacka, vid längre resväg debiteras 500kr/ h) 

TRÄDGÅRDSPLAN

SÅ GÅR DET TILL

Vi lägger fokus på form, funktion och design, dvs. dispositionen av ytorna. Vi ser din trädgård med nya ögon och de möjligheter som finns. Det börjar med ett uppstartsmöte i din trädgård där vi tillsammans går igenom checklistan med dina önskemål och behov och bollar idéer. Vi analyserar platsen och mäter av viktiga mått. Därefter skapar vi ett designkoncept anpassat efter dina önskemål och som passar din trädgårds förutsättningar. Efter avstämning med dig som kund sammanställs designen sedan i en skalenlig illustrationsplan där trädgårdens olika rum i form av hårdgjorda ytor, sittplatser, gångar, gräsytor och planteringar är inritade. Det här blir ett värdefullt underlag som hjälper dig att hålla dig till den röda tråden om du ska utföra trädgårdsarbetet själv, eller som du kan ta vidare till en trädgårdsanläggare. Med rätt planering från början sparar du in både tid, energi och pengar.

DETTA INGÅR:

  • Ett idékollage med bilder som presenterar förslag på koncept (den röda tråden) för din nya trädgård. 

  • En skalenlig illustrationsplan/ ritning över din nya trädgård som visar trädgårdens form och rumslighet. Vi ritar in följande: 

  • Markbeklädnad och förslag på material som ska utgöra trädgårdens markytor, t ex tralldäck, marksten, natursten, grus.

  • Rabatter, friväxande buskar och träd.

  • Konstruktioner (t ex plank, pergola eller växthus) som trädgården ska innehålla, men utan detaljskisser.

  • Växtförteckning med 10 karaktärsväxter, med svenskt och latinskt växtnamn, bilder, beskrivningar och skötselanvisningar. Dock utan exakt antal, mått och placering. 

  • 2-3 st perspektivskisser

Pris efter storlek på tomt och omfattning, ta kontakt för att få en skräddarsydd offert.

TILLÄGG

PLANTERINGSPLAN

Du får en detaljerad planteringsplan för respektive rabatt, med växtkombinationer och som även visar var varje sort ska placeras. Du får en växtlista över samtliga växter som omfattas av designförslaget. Växterna presenteras med bilder och beskrivande texter samt skötselanvisningar. Växtlistan redovisar art, sort, c/c-avstånd, kvalitet och antal. Det blir ett tydligt underlag vid inhandling av växter och att följa vid utplanteringen av växterna.

KOMPLETT VÄXTLISTA

Lista med alla växter som ingår i den nya trädgården. Art, sort, c/c avstånd, kvalitet och antal visas här. Ett underlag som är bra att ha för smidig inhandling av växter på plantskolan/ handelsträdgården. Vill du se vart samtliga växter ska placeras så rekommenderas att välja till tjänsten Planteringsplan.

SKÖTSELPLAN 

Du får en tydlig plan för hur du ska underhålla dina växter. En lista där du månad för månad ser vad som bör utföras.

MATERIALLISTA

Komplett förteckning över trädgårdens hårda material som föreslagits i illustrationsplanen. T ex pergola, rabattkanter, plattsättning. Här finns information om fullständigt namn, färg, storlek, inköpsställe, antal m.m.

KOM IGÅNG MED KÖKSTRÄDGÅRDEN

Vi skissar upp förslag till utformning av odlingsland. Du får en sammansättning av enkla och goda grönsaker, bönor och kålsorter (efter önskemål) och även förslag på sommarblommor att blanda upp med. Du får en inköpslista och en såkalender med instruktioner för sådd på friland eller förkultivering inomhus. Samt information om underhåll och skördeperiod.

STYLING AV UTEPLATSEN

Har du en uteplats som behöver ett ansiktslyft? Vi kan hjälpa till att sätta samman ett förslag på möbler och/ eller detaljer och växter som piffar upp. Du får ett idékollage med 3 olika förslag på koncept till stil/ utformning och en inköpslista.

Pris efter storlek på ytor och omfattning, ta kontakt för att få en skräddarsydd offert.

bottom of page